Soliflex Svenska AB - vd Fredrik Setterberg

Beskriv företagets inriktning på marknaden
Soliflex designar, projekterar, handlar upp, programmerar och driftsätter ljudsystem för offentliga miljöer.

Kunderna består av bland annat Gothia Towers och Solvalla. Bland referenserna kan nämnas Qatar State Mosque, Kvänum kök showroom i bland annat Göteborg och Bromma samt Epic Games kontor i Stockholm (kund LAV Teknik).

Antal anställda i företaget
Företaget har en anställd och det är jag själv.  En av LLB’s grundare, Jan Setterberg, är med i bolagets styrelse och även som rådgivare.

Utmaningar för branschen
Utvecklingen har gått mer och mer till digitalisering av anläggningarna. Det innebär att det blir mer programmering och fokus på det grafiska gränssnittet så att kunden tycker det är enkelt att använda anläggningarna. Ljudkvaliteten är såklart det viktigaste, mycket krut läggs på att det låter bra i slutändan. 
Att mer och mer produkter ansluts till nätverk är också en väg som är klart definierad. Det är något som är helt ofrånkomligt.

Vad tycker du är LLB:s viktigaste frågor framöver
LLB har framför sig en väg där vi som AV-bransch måste slå vakt om våra unika kompetenser som ofta kan hamna i skymundan när stora företag inom IT-sektorn tar över hela IT-projekt där vi bara är en mycket liten del av helheten. Vi behöver bli fler och nätverka mer mellan exempelvis integratör och distributör. Blir vi fler, blir vi starkare och kan påverka lättare.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

LLB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress llb@branschkansliet.se.

LLB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR