Certifiering

Alla som upplever en yrkesstolthet inom en bransch med specialkunskaper inser värdet av att kunna verifiera sin kompetens.

LLB har tagit fram en certifiering för Ljud, Ljus och Bild och det finns ett stort antal frågor i en frågebank som slumpas fram till ett individuellt prov. Provet beräknas ta ca 90 minuter att genomföra. Tills vidare arrangeras enbart provtillfällen med fysisk närvaro, dvs proven kan ej utföras på distans.

LLB certifiering rör alla i branschen som kommer i kontakt med den här tekniken, från installatörer, säljare och konsulter till de som behöver kunna felsöka och sköta utrustning på plats. Ett godkänt certifieringsprov visar att man har de teoretiska kunskaper som ger en grund för att klara av att leverera en bra installation av Ljud, Ljus eller Bild i t ex ett konferensrum av alla storlekar och mindre scener, skolor och teatrar.

Dessa teoretiska kunskaper behöver dock kompletteras med praktisk förmåga. En LLB certifiering är ett bevis för att det finns en grundläggande kunskap. Därutöver kan det finnas krav på erfarenhet, skicklighet, konstnärlighet som var och en får bedöma.

En LLB certifiering har som mål att den som upphandlar utrustning och tjänster har att göra med någon som har verifierade kunskaper inom området som garanterar en installation och utrustning som är klanderfri enligt alla riktlinjer och erfarenheter som ligger till grund för en optimal användbarhet och säkerhet.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

LLB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress llb@branschkansliet.se.

LLB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR

Hantering av personuppgifter (GDPR)

LLB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress llb@branschkansliet.se.

LLB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR