Certifikat & innehåll

Certifiering utgår från ett teoretiskt prov och du kan välja att skriva alla delarna (ljud, ljus och bild) eller enskild del. Certifieringen berör alla i branschen och som kommer i kontakt med tekniken, från installatörer, säljare och konsulter till dig som behöver kunna felsöka och sköta utrustning på plats. Du kommer att kunna visa att du har de teoretiska kunskaper som är en grund för att du kommer att klara av att leverera en bra installation av Ljud, Ljus eller Bild i ett konferensrum av alla storlekar och mindre scener, skolor och teatrar.

Kraven och frågorna har tagits fram av tre ledande branschspecialister; Per Sjösten för Ljud, Ulf Sandström för Ljus och Benny Norling för Bild. När du klarat certifieringsprovet kommer du att få ett diplom och en personlig elektronisk stämpel som du kan använda i dina mail, offerter m m. Certifieringen kommer att gälla i 5 år och de certifierade kommer att publiceras på LLB:s hemsida och i andra sammanhang.

Kursmål:
Du ska ha en grundläggande förståelse och kompetens inom ljud, ljus och/eller bild

Målgrupp:
Personal på företag som vill certifiera sina kompetenser inom ljud, ljus och/eller bild.

Förkunskaper:
Grundläggande kunskap och erfarenhet inom ljud, ljus och bild

 

Innehåller:

Ljud:

 • Ellära
 • Akustik
 • Kablage, distribution och nätverk
 • Högtalare och mikrofoner
 • Ljudteknik och system

Ljus:

 • Ljuskällor
 • Strålkastartyper
 • Signaldistribution
 • Ljusreglering
 • Projektionsytor
 • Färgblandning
 • Riggning

Bild:

 • Bildformat
 • Lagringsmedia
 • Gränssnitt
 • Komprimering
 • Distributionsteknik
 • Presentationskrav
 • Installation
 • Nätverk

Certifieringen kostar 2 990 kronor (ex. moms) per certifieringsområde, där den som är anställd i ett LLB anslutet företag får 30 % rabatt. Faktura sändes ut efter genomfört prov till företaget som anmält person att utföra testet. Kostnad för eventuellt omprov är 700 kronor (ex. moms) per provtillfälle. Även på denna kostnad får du som anställd i ett LLB anslutet företag 30% rabatt. Omprovet kan göras redan vid nästkommande certifieringstillfälle, dock ska omprovet göras senast inom ett år från första provtillfället. Max tre omprov kan göras.

För att registrera sig till certifieringen går man in på länken https://llb.palms.academy/login
Där skapa man ett konto för att komma vidare. Därefter kan man välja certifieringstillfälle och vilken av certifieringarna Ljud, Ljus eller Bild som man vill göra. Man kan anmäla sig till ett certifieringsområde i taget. Som provtagare behöver man ta med en egen laptop till provtillfället.

Efter erhållen certifieringen ges möjligheten att fortsätta sin kompetensutveckling med vår samarbetspartner Avixa som är världsledande inom AV utbildning.
Läs mer på www.avixa.org

Hantering av personuppgifter (GDPR)

LLB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress llb@branschkansliet.se.

LLB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR

Hantering av personuppgifter (GDPR)

LLB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress llb@branschkansliet.se.

LLB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR