Om branschen - en del av framtidens teknik

Den snabba teknikutvecklingen med en stadig ström av innovationer och produktnyheter driver utvecklingen av och intresset för den professionella ljud-, ljus- och bildbranschen. Medlemsföretagen inom branschorganisationen LLB arbetar i teknikens framkant och representerar de flesta etablerade varumärkena på den europeiska marknaden. Försäljningsutvecklingen inom branschen har, trots den hårda konkurrensen varit stabil de senaste åren. De ca 80 medlemsföretagen inom LLB omsätter ca 1,3 miljarder på den svenska marknaden.

Vad vi gör för våra medlemmar

• Tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen • Främja en sund utveckling i branschen • Anordna fackmässor och seminarier • Utgöra ett forum för aktuella branschfrågor • Ge kunskap om aktuella ämnen som påverkar medlemsföretagens verksamhet • Ge medlemmarna tillfälle till informationsutbyte om tekniska och ekonomiska frågor • Informera om EU-direktiv, lagar och förordningar • Företräda medlemmarna i kontakt med myndigheter • Skapa gemensamma leveransbestämmelser • Samarbeta med nationella och internationella organisationer inom verksamhetsområdet • Biträda medlemmar i juridiska frågor

LLB anordnar mässor för branschfolk och nyfikna. Vi ses på Stockholmsmässan den 1-3 oktober 2024!

Hantering av personuppgifter (GDPR)

LLB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress llb@branschkansliet.se.

LLB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR