Om medlemskap

Klicka på bilden för att ladda ned foldern

Välkommen att bli medlem – var med och påverka din bransch och dess goda utveckling, även via nyfikenhet ta emot information från branschen. Faktorer som kan påverka ditt dagliga arbete.
Antalet medlemsföretag ökar för varje år och idag är vi ca 55 medlemmar, men vi vill gärna bli ännu fler

I sitt arbete vill LLB skapa ett utrymme för branschen och ett existensberättigande både idag och imorgon, vi väljer därmed att se på samtid och framtid med ett öppet sinne.

LLBs värdegrunder är:

Gemenskap
Tillsammans med ackumulerad erfarenhet och kunskap, ger vi oss de bästa förutsättningarna att påverka, i linje med en positiv utveckling i branschen.

Nyfikenhet
Vi lär av varandra samt engagerar oss i utvecklingen för att på professionell nivå kunna erbjuda modern teknik och tjänster inom ljud, ljus och bild – även i framtiden.

Generositet
Vi tar ansvar för branschens goda utveckling genom att nätverka och dela med oss av erfarenhet, inspiration och kunskap, enligt god affärssed, både internt och externt.

Inom LLB verkar vi tillsammans för en sund utveckling inom branschen för ljud, ljus och bild genom att:

• Anordna branschmässor och mötesplatser
• Forma gemensamma leveransbestämmelser
• Orientera medlemmar i europeiska frågor
• Skapa möjlighet för medlemmar till informationsutbyte i tekniska och ekonomiska frågor
• Ge kunskap i aktuella ämnen, som miljö- och kvalitetsstyrning

Vem kan bli medlem i LLB?
Företag som tillhandahåller professionell utrustning eller tjänster, inom områdena ljud, ljus, bild, multimedia och musikinstrument, digitala format samt verksamheter med anknytning härtill, kan ansöka om medlemskap. Som medlem ska man vara ”välrenommerat företag inom branschen”. Som medlem skall du ”uppträda på ett sätt som ej strider mot god affärssed” och följa föreningens Stadgar och Särskilda bestämmelser.

LLB Partner
LLB har en medlemskategori som heter LLB Partner. LLB Partner är ett utmärkt medlemskap för t.ex. uthyrare, installatörer, konsulter, arkitekter. LLB Partner får samma information och förmåner som fullvärdiga medlemmar, förutom mässrabatten till LLB mässan. LLB Partner har inte rösträtt på medlemsmöten. LLB Partner betalar en fast avgift oavsett omsättning.

Medlemserbjudande 1 september – 31 december 2020
Bli medlem i LLB under perioden 1 september – 31 december 2020, så erbjuder vi dig att endast erlägga medlemsavgift (500 kronor) för år 2020. Full avgift (serviceavgift) betalas först för år 2021 (baserad på omsättning år 2020).

Medlemsavgift
Medlemsavgift i LLB är 750 kronor per år och företag under år 2021.

Serviceavgifter
Omsättning     Avgift 2021   

0–1,5 Mkr            1 990 SEK
1,5–5 Mkr            4 990 SEK
5–15 Mkr           10 990 SEK
15–30 Mkr         15 990 SEK
> 30 Mkr            23 990 SEK

LLB Partner          3 990 SEK
Dotterbolag:           750 SEK

*Omsättningen är ”LLB-relaterad” omsättning, d v s professionell utrustning och tjänster inom områdena audio, video, ljus-, scen-, AV-, konferens- och mediateknik, digitala format, multimedia, musikinstrument och musikutrustning.

Koncern ska betala avgift efter total omsättning för berörda medlemsföretag. Dotterbolag som har eget medlemskap i LLB ska betala 750 kronor i serviceavgift.

 

 

Ansök om medlemskap

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss!

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

LLB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress llb@branschkansliet.se.

LLB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR

Hantering av personuppgifter (GDPR)

LLB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress llb@branschkansliet.se.

LLB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR