Om medlemskap

 

Välkommen att bli medlem – var med och påverka din bransch, ta emot information från branschen som påverkar ditt arbete. Antalet medlemsföretag ökar för varje år och idag är vi ca 55 medlemmar, men vi vill bli ännu fler

LLB har till uppgift att tillvara medlemmarnas intressen och främja en sund utveckling i branschen genom att:
• Anordna branschmässor och mötesplatser
• Forma gemensamma leveransbestämmelser
• Orientera medlemmar i europeiska frågor
• Skapa möjlighet för medlemmar till informationsutbyte i tekniska och ekonomiska frågor
• Ge kunskap i aktuella ämnen, som miljö- och kvalitetsstyrning

 

Vem kan bli medlem i LLB?
Företag som tillhandahåller professionell utrustning eller tjänster, inom områdena ljud, ljus, bild, multimedia och musikinstrument, digitala format samt verksamheter med anknytning härtill, kan ansöka om medlemskap. Som medlem ska man vara ”välrenommerat företag inom branschen”. Som medlem skall du ”uppträda på ett sätt som ej strider mot god affärssed” och följa föreningens Stadgar och Särskilda bestämmelser.

 

LLB Partner
LLB har en medlemskategori som heter LLB Partner. LLB Partner är ett utmärkt medlemskap för t.ex. uthyrare, installatörer, konsulter, arkitekter. LLB Partner får samma information och förmåner som fullvärdiga medlemmar, förutom mässrabatten till LLB mässan. LLB Partner har inte rösträtt på medlemsmöten. LLB Partner betalar en fast avgift oavsett omsättning.

 

Medlemsavgift
Medlemsavgift i LLB är 500 kronor per år och företag.

Serviceavgifter
Omsättning     Avgift 2018
0–5 Mkr             5 087 SEK
5–15 Mkr          10 781 SEK
15–30 Mkr       15 262 SEK
> 30 Mkr           22 894 SEK

LLB Partner    4400 SEK
Dotterbolag:    500 SEK

*Omsättningen är ”LLB-relaterad” omsättning, d v s professionell utrustning och tjänster inom områdena audio, video, ljus-, scen-, AV-, konferens- och mediateknik, digitala format, multimedia, musikinstrument och musikutrustning.

Koncern ska betala avgift efter total omsättning för berörda medlemsföretag. Dotterbolag som har eget medlemskap i LLB ska betala 500 kronor i serviceavgift.

 

 

Ansök om medlemskap

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss!

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.