Styrelse

Branschföreningen Ljud, Ljus och Bild för professionellt bruk, LLB, grundades 1990 och är en organisation för i Sverige verksamma företag som erbjuder och levererar utrustning och tjänster inom audio, video, ljus-, scen- och konferensteknik, multimedia samt musikinstrument.

LLB har till uppgift att:

Tillvara medlemmarnas intressen och främja en sund utveckling i branschen

  • Anordna fackmässor
  • Forma gemensamma leveransbestämmelser
  • Orientera medlemmar i Europeiska frågor
  • Skapa möjlighet för medlemmar till informationsutbyte i tekniska och ekonomiska frågor
  • Ge kunskap i aktuella ämnen, som miljö- och kvalitetsstyrning

Det löpande arbetet i LLB sköts av styrelse och arbetsgrupper beroende på olika uppgifter. Större beslut fattas på föreningsmöten, som äger rum minst två gånger per år. För administrationen svarar Branschkansliet.

LLB har idag ca 80 medlemsföretag. Läs mer under ”Medlemskap” och vilka fördelar ett medlemskap i LLB skulle innebära för.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

LLB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress llb@branschkansliet.se.

LLB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR

Hantering av personuppgifter (GDPR)

LLB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress llb@branschkansliet.se.

LLB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR