Leveransvillkor

Leveransbestämmelser
Nedanstående leveransbestämmelser är utgivna av Svensk Branschorganisation för upplevelseteknik, Box 22307, 104 22 STOCKHOLM, tel 08-508 938 00.

LLB har utarbetat en serie leveransbestämmelser speciellt anpassade till branschen. Dessa finns samlade här i PDF-format. Dessa allmänna leveransbestämmelser LLB2013A jämte garantireglerna LLB2013G används vid försäljning av varor för yrkesmässigt bruk till slutanvändare. Om leveransen även omfattar montering och/eller systemansvar ska även

LLB2013S användas. Om leveransen även avses omfatta besiktning kan därtill LLB2013B användas.
För komplexa installationer kan NLM10 användas (Teknikföretagens allmänna bestämmelser för leverans och montage av maskiner samt annan mekanisk, elektronisk och elektrisk utrustning).

Leveranser till återförsäljare av varor för yrkesmässigt bruk regleras i LLB2013ÅF och LLB2013G. Leveranser till återförsäljare av varor för konsumentbruk regleras i CEAL 2005, som skapats av leverantörsföreningen SRL, tel 08-508 938 00.

LLB2019H – Leveransbestämmelser avsedda att användas vid uthyrning av teknisk utrustning inom ljud, ljus, bild och scen till event, konferens och konsert samt jämförbara ändamål.

LLB2020TJ – Leveransbestämmelser avsedda att användas vid uthyrning av utrustning inklusive handhavande.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

LLB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress llb@branschkansliet.se.

LLB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR

Hantering av personuppgifter (GDPR)

LLB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress llb@branschkansliet.se.

LLB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR