Svensk branschorganisation för upplevelseteknik

Svensk branschorganisation för upplevelseteknik, LLB (Ljud, Ljus och Bild), grundades 1990 och är en organisation för i Sverige verksamma företag som tillhandahåller professionell utrustning och tjänster inom ljud, ljus och bild för scen, konferens, broadcast, multimedia, IT samt musikinstrument

LLB ska ta tillvara på medlemmars intressen genom att skapa inspirerande mötesplatser och tillgängliggöra nätverket av gemensam kunskap och erfarenhet. En samlad kraft som upprätthåller förtroende och anseende hos branschens kunder.

LLB erbjuder utbildning, utveckling av gemensamma branschregler samt för dialog med näringsliv och myndigheter i Sverige och utomlands.
Som medlem får du tillgång till ett nätverk av kunniga personer inom branschen. De kan hjälpa dig i frågor kring din affärsverksamhet och du kan också hjälpa dem i deras, genom att bidra med din unika kompetens och erfarenhet. Nätverket kan också öppna upp för nya samarbetsmöjligheter.
Organisationen erbjuder också ett forum för samordning. en gemensam kraft att påverka och skapa gynnsamma förutsättningar i branschens intressen.

Inom LLB verkar vi tillsammans för en sund utveckling inom branschen för ljud, ljus och bild.

LLB arbetar vi med frågor såsom:

• Anordna branschmässor och mötesplatser
• Forma gemensamma leveransbestämmelser
• Orientera medlemmar europeiska frågor
• Skapa möjlighet för medlemmar till informationsutbyte i tekniska och ekonomiska frågor
• Ge kunskap i aktuella ämnen, som miljö- och kvalitetsstyrning

Det löpande arbetet i LLB sköts av styrelse och arbetsgrupper beroende på olika uppgifter. Större beslut fattas på föreningsmöten, som äger rum minst två gånger per år. För administrationen svarar Branschkansliet.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

LLB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress llb@branschkansliet.se.

LLB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR

Hantering av personuppgifter (GDPR)

LLB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress llb@branschkansliet.se.

LLB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR