Om branschen - en del av framtidens teknik

Den snabba teknikutvecklingen med en stadig ström av innovationer och produktnyheter driver utvecklingen av och intresset för den professionella ljud-, ljus- och bildbranschen. Medlemsföretagen inom branschorganisationen LLB arbetar i teknikens framkant och representerar de flesta etablerade varumärkena på den europeiska marknaden. Försäljningsutvecklingen inom branschen har, trots den hårda konkurrensen varit stabil de senaste åren. De drygt 50 medlemsföretagen inom LLB omsätter ca 1,3 miljarder på den svenska marknaden.

Vad vi gör för våra medlemmar

• Tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen • Främja en sund utveckling i branschen • Anordna fackmässor och seminarier • Utgöra ett forum för aktuella branschfrågor • Ge kunskap om aktuella ämnen som påverkar medlemsföretagens verksamhet • Certifiera försäljnings-, installations- och servicepersonal inom ljud, ljus och bild • Ge medlemmarna tillfälle till informationsutbyte om tekniska och ekonomiska frågor • Informera om EU-direktiv, lagar och förordningar • Företräda medlemmarna i kontakt med myndigheter • Skapa gemensamma leveransbestämmelser • Samarbeta med nationella och internationella organisationer inom verksamhetsområdet • Biträda medlemmar i juridiska frågor

Aktuellt

Bullen Awards 2018

Datum: maj 22, 2018

I samband med Ljud Ljus Bild Mässans branschmingel delades årets Bullen Awards ut......

Läs mer

LLB anordnar mässor för branschfolk och nyfikna

Nästa Ljud, Ljus och Bildmässa äger rum våren 2020 på Stockholmsmässan. Våren 2019 arrangeras LLB Forum i Stockholm. Välkommen!