Om branschen - en del av framtidens teknik

Den snabba teknikutvecklingen med en stadig ström av innovationer och produktnyheter driver utvecklingen av och intresset för den professionella ljud-, ljus- och bildbranschen. Medlemsföretagen inom branschorganisationen LLB arbetar i teknikens framkant och representerar de flesta etablerade varumärkena på den europeiska marknaden. Försäljningsutvecklingen inom branschen har, trots den hårda konkurrensen varit stabil de senaste åren. De drygt 50 medlemsföretagen inom LLB omsätter ca 1,3 miljarder på den svenska marknaden.

Vad vi gör för våra medlemmar

• Tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen • Främja en sund utveckling i branschen • Anordna fackmässor och seminarier • Utgöra ett forum för aktuella branschfrågor • Ge kunskap om aktuella ämnen som påverkar medlemsföretagens verksamhet • Certifiera försäljnings-, installations- och servicepersonal inom ljud, ljus och bild • Ge medlemmarna tillfälle till informationsutbyte om tekniska och ekonomiska frågor • Informera om EU-direktiv, lagar och förordningar • Företräda medlemmarna i kontakt med myndigheter • Skapa gemensamma leveransbestämmelser • Samarbeta med nationella och internationella organisationer inom verksamhetsområdet • Biträda medlemmar i juridiska frågor

Aktuellt

LLBs Teknikskola

Datum: april 27, 2020

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna presenterar ett omställningsstöd på sammanlagt 39 miljarder kronor.

Läs mer

Nytt datum för LLB Expo 2020

Datum: mars 23, 2020

LLB har haft en tät kontakt med vår arrangör BraMässor och Stockholmsmässan för att hitta nya datum för att genomföra mässan. Vi har i tillsammans kommit fram till att mässan kommer att genomföras 16-18 november 2020 i stället. Vi ser fram emot att träffa er då!

Läs mer

LLB Expo 2020 skjuts upp

Datum: mars 19, 2020

På grund av förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 deltagare kommer vi inte att kunna genomföra LLB Expo som planerat den 5-7 maj 2020. Det betyder inte den är inställd, utan att vi arbetar på att hitta nya datum för den. Vi återkommer

Läs mer

Krispaket för svenska företag och jobb

Datum: mars 16, 2020

I dag presenterades ett krispaket för svenska företag och jobb. Vi inom LLB följer kontinuerligt utvecklingen av läget i samhället. Utifrån det har vi listat vilka åtgärder som företag kan vidta redan nu.

Läs mer

LLB Expo 2020

Datum: mars 12, 2020

I dag presenterades ett krispaket för svenska företag och jobb. Vi inom LLB följer kontinuerligt utvecklingen av läget i samhället. Utifrån det har vi listat vilka åtgärder som företag kan vidta redan nu.

Läs mer

LLB har skickat skrivelse till regeringen

Datum: mars 12, 2020

I dag presenterades ett krispaket för svenska företag och jobb. Vi inom LLB följer kontinuerligt utvecklingen av läget i samhället. Utifrån det har vi listat vilka åtgärder som företag kan vidta redan nu.

Läs mer

LLB anordnar mässor för branschfolk och nyfikna

LLB Expo 2020 äger rum 16-18 november på Stockholmsmässan. Välkommen!

Hantering av personuppgifter (GDPR)

LLB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress llb@branschkansliet.se.

LLB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR