Danmon Group Sweden AB - VD Marcus Lundahl

Om mig
VD för Danmon Group Sweden AB och Soundware Sweden. Har varit i branschen sedan 1987 då jag började på ELFA Studio som juniorsäljare. I och med att jag då även var aktiv inom närradion så blev jag tidigt involverad i uppbyggnaden av alla kommersiella radiostationer i början av 90 talet vilket jag fortfarande arbetar med. 2001 startade jag och några kollegor upp Soundware Sweden som blev en aktör inom den professionella audiobranschen främst inom broadcast, musik och postproduktion och numera även inom live och teatersidan. Soundware Sweden gick sedan ihop med Danmon Group Sweden som arbetar med professionella tv och videolösningar, där jag numera sedan några år tillbaka är VD.

Beskriv företagets inriktning på marknaden
Vi är en av Sveriges ledande leverantörer av teknisk utrustning till den professionella audio- och videobranschen. Vi erbjuder försäljning, installation och service av professionell audio, kommunikation och videoutrustning till broadcast, film, live, musik, post-produktion, radio, streaming, telekom TV och videoproduktions-företag,

Antal anställda i företaget
11 personer

Företagets utveckling, både historiskt och framtid
Vi sätter kunden i fokus och arbetar med en lösning som ska vara hållbar nu och i framtiden. Vi tror på långa relationer och att den investering man gör i utrustning ska stärkas med både finansiella lösningar, kompetens, teknik och utbildning.

Utmaningar för branschen
Behovet av kompetens och support ökar hela tiden i och med att applikationer och produkter blir mer och mer avancerade. Idag ska man kunna vara både bild, data och ljudtekniker samtidigt vilket ställer stora krav på företagen inom branschen när det många gånger inte går att ta betalt för detta.

Vad tycker du är LLB:s viktigaste frågor framöver
Branschen är liten och det är många mindre och små bolag och då kommer behovet att ha en branschförening som för medlemmarnas talan och att bevaka regelverk etc. att öka. Tillsammans har vi mycket större möjligheter att skapa skillnad och påverka myndigheter mm.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

LLB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress llb@branschkansliet.se.

LLB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR