Genelec Sverige - Erik Skanderbeck

Om mig
Erik Skanderbeck, bakgrund som installatör, programmerare samt senare även distributör inom AV, ett gediget intresse för teknik men med förkärlek till välljud med ljudupplevelser i fokus.

Beskriv företagets inriktning på marknaden
Genelec jobbar idag med tre segment på svenska marknaden. Home Audio, Pro Audio samt AV Installation. Vi jobbar väldigt nära kund både rent praktiskt men även i utbildande syfte.

Beskriv företagets utveckling, både historiskt och framtid
Genlec har sedan 1978 servat marknaden med hållbara lösningar för broadcast- och studiomarknaden med tillverkning i Finland. De sista 20 åren har verksamheten växt till att även innefatta ljudlösningar för offentlig miljö så som hotell, restaurang, kontor samt bio- och hifi system för hemmamarknaden. Utgångspunkten att försöka lösa tekniska utmaningar och rucka på fysikens lagar har alltid varit en starkt drivkraft och här ser vi mycket positivt på den digitalisering och mjukvaruimplementering som sker i allt större omfattning världen över.

Utmaningar för branschen och LLB
Utifrån min personliga horisont ser jag fortfarande ett glapp som i allt högre utsträckning tydliggör att AV-branschen behöver öka förståelse och kompetens för att möta IT. Vi står inför ett paradigm skifte där begrepp som Dante, IGMP, Vlan, multicast, AoIP, kastas mellan olika instanser. För att kunna äga frågan (och därmed AV tekniken) behöver vi initiera ett kunskapslyft och hitta pedagogiska plattformar för detta ändamål. För LLB:s räkning skulle jag gärna vilja de-mystifiera och synliggöra AV-segmentet generellt så att unga människor ser vilka fantastiskt roliga möjligheter det finns att jobba i detta segment!

Hantering av personuppgifter (GDPR)

LLB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress llb@branschkansliet.se.

LLB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR