Genelec Sverige - Lars-Olof Janflod

Om mig
Jag har ett förflutet inom teatern där jag arbetade från unga år med i huvudsak ljud men också med produktion och marknadsföring. I mitten av 80-talet gjorde jag ett karriärbyte till ljud- distribution genom att börja på dåtidens Intersonic, som inte är samma bolag som det nutida Intersonic. Ganska exakt 28 år sedan blev jag erbjuden att börja på Genelec på den internationella säljsidan och där har jag blivit kvar.

Beskriv företagets inriktning på marknaden
Genelec grundades 1978 med huvudsaklig målsättning att tillverka ljudmonitorer för radio och tv-industrin. Företaget har under sina 42 levnadsår varit trogen denna målsättning, men har breddat kundunderlaget genom att gå in på flera marknadsområden. Ex.vis musikbranschen, men också sen ett antal år installationsmarknaden eller det som i dagligt tal kallas AV.

Antal anställda i företaget
Vi är idag ca 200 anställda inklusive våra dotterbolag i USA, Kina och Japan.

Beskriv företagets utveckling, både historiskt och framtid
Som många företag har vi sett goda år och mindre goda år. De verkliga framgångarna började komma först med en produkt kallad 1031A, som snabbt blev en hit och en standard s.k. närfältsmonitor i många studios världen över. Detta skedde 1990 och sen dess har vi genom en idog satsning på utvecklingssidan sett liknande framgångar, kommersiellt och genom utmärkelser. Vi har ex.vis vunnit ett 20-tal s.k. TEC Awards som ges för Technical Excellence och många andra liknande priser. Utan att ta mig vatten över huvudet kan jag säga att vi är ledande i världen inom vår nisch.

Utmaningar för branschen
Vi har många utmaningar framför oss, en är IT teknologins “intrång” inom våra traditionella områden, en annan är rekryteringssidan och svårigheterna med att hitta kvalificerad personal samt en tredje de förändringar som sker inom sälj-leden, där butiker försvinner och försäljningen koncentreras till stora mega-aktörer. För ett väletablerat företag kan man säkerligen manövrera i det nya landskapet men mindre etablerade företag och startups har det svårt.

Vad tycker du är LLB:s viktigaste frågor framöver
Att öka antalet medlemmar. Tillsammans är vi starka och kan ha den beredskap som behövs I dagens samhälle med ständigt nya lagar och förordningar som ska följas. Vidare ser jag utbildningssidan som en stor utmaning. Vi måste påverka skolmyndigheter och andra att få fram relevanta utbildningar så vi klarar nödvändiga kompetenskrav.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

LLB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress llb@branschkansliet.se.

LLB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR