Träffa Tobias Johansson - Försäljning & Marknad

Om mig
Jag har arbetat på Interlite AB sedan 2014. Mina primära arbetsuppgifter är att stötta kunder i sina projekt och val av produkter samt att via olika medier kunna förmedla nyheter och information om Interlite, produkter samt branschen. Jag har innan Interlite AB arbetat inom uthyrningsbranschen, först som ljudtekniker men senare som ljustekniker och projektledare. För mig har det alltid varit en tillfredsställelse när tekniken samspelar med ett framträdande, när tekniken förstärker en känsla och nerven av att vid ett liveframträdande bara ha en chans. Det som driver mig idag är att underlätta för våra kunder i deras dagliga arbete, att se resultaten dom åstadkommer med våra produkter och lösningar. Att känna att vi skapat något tillsammans även om jag oftast bara är med på ett litet hörn.

Beskriv företagets historia samt  inriktning på marknaden
Interlite AB grundades 1993 och arbetade till en början med uthyrning av ljud och ljus. Några år senare 1997 kände grundaren Niclas Arvidsson att försäljning lockade mer och bytte således inriktning från uthyrning till att bli ett renodlat försäljningsbolag. 2003 Grundades Wireless Solution och blev snabbt världsledande inom trådlös överföring av DMX. Niclas resor ökade och i samma takt även hans kontaktnät runt om i världen. Nya varumärken togs in och det blev allt tydligare vart han ville komma. Niclas ville inte bara nå uthyrningsföretag utan även TV, teater och installationsföretag för att erbjuda belysning och scenmekanik av god kvalité till konkurrenskraftiga priser. Idag, drygt 25 år senare Kan vi se vår portfolio av produkter och varumärken som tillsammans med vår kundbas och personal som ett lyckat resultat. För att skapa mer tid till att utveckla Interlite AB såldes Wireless Solution 2020 och vi har idag stort fokus på grundpelarna inom företaget som är personal, struktur, hälsa, miljö och framtid. Dessa grundpelare skall göra att Interlite AB står starkt i framtiden för både kunder och anställda.

LLB som branschorganisation och framtidsfrågor
Jag liksom säkert många andra har tidigare varit dåligt insatt i vad LLB är, eller vad LLB gör. För mig fanns det en mässa som hette LLB, där återförsäljare visade sitt sortiment för aktiva inom ljud, ljus och bild.

Idag med bättre insikt vet jag att LLB är så mycket mer.

Jag värderar LLBs strävan efter att få tydligare riktlinjer och villkor inom branschen. Att det finns en organisation som kan stötta vid kontakt med myndigheter och juridiska frågor. Jag är övertygad om att gemensamt uppsatta villkor främjar branschen positivt och skapar en stabilare grund för såväl grossist, återförsäljare och slutkund. Jag skulle vilja se mer marknadsföring och tydligare information så befintliga och potentiella medlemmar ser värdet i LLBs arbete och kan ansluta sig för att utnyttja denna resurs och bidra till en starkare och mer sammankopplad bransch.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

LLB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress llb@branschkansliet.se.

LLB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR