Interlite AB - Niclas Arvidsson

Om mig
Efter att ha läst ekonomi på slutet av 80-talet och en kort misslyckad DJ-karriär beslutade jag mig 1993 för att starta ett eget företag som sålde och hyrde ut ljud och ljus. Bolaget som lade grunden till dagens Interlite AB var 1:a generationens starta eget bidrag med den dåvarande finanskrisen, 500% i ränta och en väldigt hög arbetslöshet.

Efter några år med uthyrning, så sadlade bolaget om till 100% försäljning och 1997 flyttade Interlite AB till Uppsala där vi delade lokaler med Scenteknik AVL AB.  Efter tre år i Uppsala flyttade vi tillbaka till Uddevalla där allt startade och där är vi kvar än idag. Men med nya lokaler sedan 2006, vilka vi själva äger.

2003 startade vi Wireless Solution Sweden AB som blev världsledande inom trådlös styrning av ljus. Med uttryck som ”Small Boxes, Big Stories” och ”It’s about trendsetters, not followers” levererades produkter över hela världen till produktioner som Eurovision, Olympiska spelen och Lady GaGa för att nämna några. Wireless Solution fick även leverera sina produkter till världens största installationer med 100% trådlös teknik som t.ex. Doha flygplats med trådlös styrning till en över 6 kilometer lång infart. I år, 17 år senare såldes Wireless Solution vidare till Lumenradio och idag ligger 100% fokus på Interlite AB och den svenska marknaden. Det är nu ca 27 år sedan allt började och efter att ha jobbat med uthyrning, nationella affärer som distributör och internationella affärer som tillverkare har jag fått en stor erfarenhet och kunskap om branschen.

Företagets inriktning på marknaden
Interlite AB vill vara en ledande distributör och grossist som endast säljer produkter till B2B. Vi skall snabbt och enkelt kunna leverera utrustning till våra kunder.  Vi fokuserar på ett 10-tal varumärken som är vår ”CORE BUSINESS” och har ytterligare några som komplement. Vi tror inte man kan vara bäst på allt, så vi har valt att fokusera på utvalda produkter som tillgodoser kundens behov.  Att erbjuda en personlig kontakt med aktiva kundbesök, samtidigt som vi bygger upp den digitala plattformen online med E-handel och sociala medier, tror vi är ett vinnande koncept för framtiden.

Antal anställda i företaget
8st i Sverige, 7 I Uddevalla och 1st i Mälardalen.

Beskriv företagets utveckling, både historiskt och framtid
När man har funnits på marknaden i över 25 år så har man hunnit med flera uppgångar och nedgångar. Den första och största framgången kom med SGM Giotto 400 och SGM Ribalta. Båda som var banbrytande i sin kategori när dom kom 2001 respektive 2005. Giotto som var en helt fläktlös och tyst moving head för teater och TV samt Ribalta som var världen första ”Hi Power LED” på över 200W. Interlite var distributör i 18 år för SGM innan danskar tog över. En annan framgång är Clay Paky Sharpy, världens första BEAM armatur, som sedan kopierades av många. Givetvis har det också funnits motgångar, men genom att jobba smart och effektivt och ta lärdom av motgångarna, så bygger man en bättre framtid. Man får inte vara rädd, utan måste se nya möjligheter. Skall man vara med i framtiden så måste man blicka framåt, sitter man bara still i båten så sjunker den. Vi måste försöka kombinera det bästa av två värdar, digitala satsningar tillsammans med personliga kontakter och kundbesök. Det ena utesluter inte det andra. Att bara göra ett av dem fungerar inte i längden. Vi är fullt övertygade att affärer görs mellan människor och att E-handeln blir ett komplement.

Utmaningar för branschen
Det finns många utmaningar, men grunden till överlevnad ligger i att varje företag måste få en chans att tjäna pengar, idag är detta ett problem om vi tittar på vår bransch. Många aktörer, stora som små, har alldeles för små marginaler för att överleva långsiktigt. Detta oavsett om man säljer produkter eller tjänster. Det blir extra påtagligt i dessa tider när vi kämpar mot en pandemi, många företag har inte medel att överleva utan stöd. Företag måste få chans till att bygga upp en buffert. Detta kan man endast göra om man tjänar pengar.

Samtidigt så måste det skapas bättre möjligheter för att driva mindre bolag, kanske i form av lägre vinstskatt och utdelningsregler för småbolag upp till 10 anställda eller liknande. Att övertyga en regering att man generellt skall sänka skatter som sociala avgifter är svårt, för det innebär att vinsten ligger kvar före vinstskatt, men att minska vinstskatt och öka utdelning upp till en viss nivå som ligger efteråt, gynnar både företag och regeringen. Regering får fortfarande in skattemedel och lyckas man driva företag rätt och positivt, så får man ut mer genom lägre vinstskatt och högre utdelning. Jag tror även att branschen måste komma samman bättre, en ökad förståelse mellan de olika leden genom att skapa en form av ”bransch praxis”. Detta kan till exempel vara vad som är minsta arvode för frilanstekniker per dag alternativt halvdag eller vad och vilka betalningsvillkor som skall gälla. Tydliga villkor i alla led som stora som små aktörer kan hänvisa till när de erbjuder sina tjänster. Detta kan i sin tur leda till konkurrens på lika villkor.

Vad tycker du är LLB:s viktigaste frågor framöver
I dessa Corona tider, är det en ypperlig chans att skapa bättre samarbeten och öka antalet medlemmar, för att nå bättre samarbeten genom hela teknikbranschen. Som nytillträdd styrelseordförande kommer jag framförallt börja 2020 med att driva frågan om fler medlemmar och en ny struktur inom LLB. Vi måste göra LLB förening mer modern och anpassa den till idag och i framtiden. LLB är trots allt ca 30 år gammal förening, som från början var en förening för grossister, men nya LLB skall vara en förening för alla inom vår bransch. Oavsett om det är frilanstekniker, konsulter, installatörer, uthyrningsbolag eller grossister. Tillsammans kan vi skapa skillnad och en bättre framtid.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

LLB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress llb@branschkansliet.se.

LLB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR