Ljus- och AV-teknik AB - Andreas Haak

Om mig
Efter journalistutbildning i USA hamnade jag, kanske inte helt oväntat så här i efterhand, i branschen där min far varit verksam i 40 år. Detta var 1995 och sedan dess har jag haft förmånen att se branschen utvecklas i en sällan skådad takt. Initialt sålde jag och installerade stora bildspel med Kodak Carousel och diabilder, idag ligger som bekant fokus på digitala nätverksprodukter. Oerhört spännande såklart, även fast jag kan sakna ljudet av 36 st Carouseler som smattrar fram nya bilder.

Beskriv företagets inriktning på marknaden
LAV (Ljus & AV Teknik AB) är AV/IT integratörer med specialinriktning på professionell konferensteknik. Tillsammans med ett starkt nätverk av IT och nätverksbolag konsulterar, analyserar samt installerar LAV kundanpassade, unika digitala lösningar för nutid och framtid. LAV är det lilla bolaget med den stora kompetensen.

Antal anställda i företaget
I dagsläget är vi 11 stycken medarbetare, alla med sin unika kompetens.

Beskriv företagets utveckling, både historiskt och framtid
Företaget registrerades 1937 som Waxholms Elektriska och har således, i lite olika skepnader, följt utvecklingen inom branschen med professionell ljusteknik, AV teknik med tidigare nämnda diaprojektorer och i nutid giftermålet med IT och nätverksprodukter såsom videokonferens och streaming. LAV är idag ett kompetens och kunskapsföretag inom AV/IT och erbjuder unika lösningar till ett vitt spektra av kunder, stora som små. Planen är att hänga med och fortsätta utvecklas och driva branschen framåt åtminstone fram till att vi kan fira 100 år, 2037.

Utmaningar för branschen
Det går enklast att sammanfatta i ett ord: Kompetens. Branschen behöver kompetenta medarbetare. Upphandlare inom både stat/kommun och privata företag behöver kompetens att veta vad de behöver, en oerhört viktig ”detalj” där vi som bransch måste hjälpa till att föra utvecklingen framåt för gemensam nytta. Sist men inte minst måste kompetens och kunskap få lov att kosta, det lönar sig alltid i längden.

Vad tycker du är LLB:s viktigaste frågor framöver
Att gemensamt, inom alla inriktningar i denna härliga bransch samt närliggande, föra utvecklingen framåt med hjälp av kompetens och kunskap, samarbete och ”bjussighet”. Man kommer mycket längre, snabbare, om man samarbetar. Dessutom har man roligare på vägen. Sverige är bra på detta men det finns som bekant alltid utrymme för förbättring. En ypperlig väg till detta är självklart att bli medlem i LLB.

 

Hantering av personuppgifter (GDPR)

LLB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress llb@branschkansliet.se.

LLB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR