Stage & EventLight Stockholm AB – Olof Lindvall

Om mig
Jag valde mellan naturbruk och Estet. Det blev en estetisk utbildning med inriktning på ljudteknik i Tranås som i sin tur ledde vidare till studier på dåvarande Dramatiska Institutets och Teaterteknikerutbildningen (idag Stockholms Konstnärliga Högskola).
Det var här jag sadlade om till ljustekniker och sedermera efter utbildningen började arbeta på en rad olika produktioner, allt från privata aktörer till statliga institution osv. Fick en gedigen kunskapsgrund att stå på och en telefonbok full av fantastiska kollegor.
Utöver arbetet med Stage & EventLight och engagemanget i LLB-föreningen är jag också aktiv inom föreningen FAK (Frivilliga Automobilkåren) som frivillig bandvagnsförare vid civilförsvaret.

Beskriv företagets inriktning på marknaden
Stage & EventLight huvudinriktning är uthyrning utav ljusteknik och främst då mot scenkonsten i alla dess former. Här har vi en spetskompetens och erfarenhet som vi valt att satsa på. Det är ett område som är spännande och utmanande på många sätt och det är här vi har vår kunskap. Inom scenkonstområdet arbetar vi även med projekt och personal uppdrag.
Vår andra del är uthyrning av ljusteknik mot möte och eventbranschen där vi enbart inriktat oss som en högkvalitativ underleverantör till andra teknikföretag som i sin tur genomför uppdragen.

Antal anställda i företaget
Vi är 6 heltidsanställda i företaget samt en mängd fantastiska frilansare knutna till oss.

Beskriv företagets utveckling både historiskt och i framtiden
Stage & EventLight AB startades 2012 utav bröderna Olof och Erik Lindvall men bolaget har sina rötter tillbaka till 2005 men då småskaligt och främst för att kunna fakturera egna uppdrag.

Intresset för teknik och främst då inom scenkonstens olika utryck har alltid funnits som ett stort intresse och inspirerat företaget och därför var inriktningen mot främst scenkonst och att ha spetskompetens inom det en självklarhet när företaget växte och vidareutvecklades inom både uthyrning av utrustning och tjänster.

Vi märkte tydligt att det saknades ett uthyrningsföretag som prioriterade detta område och hade ett ”teatertänkt” i val utav utrustning och tjänster samt stor kunskap inom deras verksamheter. Vi har valt att växa genom nära dialog med våra kunder och format vår verksamhet utifrån deras behov och krav.

Utmaningar för branschen
Det finns många utmaningar fram över, just inom uthyrning är det mängden produkter och dess kostnader gentemot vad kunden har för önskemål och budget. Produktionsbudgetarna utvecklas generellt inte i samma takt som kostnaderna och samma mönster ser man inom tjänster och personal.
Kraven på personalens kunskaper blir allt högre och specifik vilket i sin tur är en stor utmaning för våra utbildningar. Mer och mer kräver certifieringar, utbildningsbevis med mera vilket är positivt då det höjer kvalitén generellt i branschen, men dessa kan inte alltid ”livets hårda skola” ge.

Vad tycker du är LLB:s viktigaste frågor framöver
Det är en specifik och i jämförelse en liten bransch vilket gör att behovet utav en branschförening är stor tycker jag. Men utan ett engagemang utav företagen i branschen så blir det svårt. I svåra tider så ökar verkligen tryggheten i att veta att man inte står ensam och att tillsammans kunna påverka den omvärld som ändras runt omkring oss. Vi är starkare tillsammans helt enkelt.
Utbildning är en stor fråga, specifikt då utvecklingshastigheten är snabb på produkter i branschen samt att den är så pass smal så det är svårt att rekrytera från andra områden.
Att öka antalet medlemmar är också viktigt. Vi är väl ett av de yngre företagen i föreningen och hade gärna sett att flera nya och yngre företag engagerar sig.  Man är välkommen liten som stor vilket många nog inte tror.

 

Hantering av personuppgifter (GDPR)

LLB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress llb@branschkansliet.se.

LLB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR