Krisstöd till kulturen

Krisstöd till kulturen
Kulturrådet fördelar 881 miljoner kronor ur regeringens nya krisstöd till kulturen.

Krisstödet är uppdelat i två bidrag:

  • inställda och uppskjutna kulturevenemang i Sverige till följd av covid-19
  • särskilda behov i kulturlivet

Det första stödet, inställda och uppskjutna kulturevenemang, är öppet för ansökan sedan 15 oktober.
Det finns några olika sista datum för ansökan (27-29 oktober).
Se mer på https://www.kulturradet.se/krisstod-till-kulturen/#st2

Det andra stödet för särskilda behov i kulturlivet, som ska omfatta t.ex. leverantörer av scenteknik, öppnar för ansökan den 22 oktober.

Inställda och uppskjutna kulturevenemang i Sverige till följd av covid-19
Kulturrådet fördelar stöd till arrangörer av inställda och uppskjutna kulturevenemang. Stödet kan också sökas av konstnärligt verksamma aktörer som har arbetat med eller skulle ha medverkat i evenemanget.

Stödet omfattar evenemang i Sverige som riktat sig till allmänheten och ställts in eller skjutits upp med anledning av covid-19, under perioden 1 juni – 30 september 2020. Riktlinjerna är liknande som för tidigare krisstöd men både blanketterna och riktlinjerna är nu uppdaterade, så att det ska vara enklare och tydligare vem som kan söka stöd och för vad. Regelverket bakom, som regeringen beslutat, är dock samma som i våras, förutom att perioden det går att söka stöd för är ändrad.

Det går att få stöd för högst 75 procent av intäktsbortfall eller merkostnader upp till en miljon kronor och högst 50 procent över en miljon kronor. En arrangör eller aktör kan som mest få 10 miljoner kronor. Det går inte att söka stöd för utebliven vinst.

Särskilda behov i kulturlivet
Den stora nyheten i det uppdaterade regleringsbrevet från regeringen, är att en helt ny bidragsform har inrättats, så att fler slags organisationer och yrkesgrupper kan söka stöd. Stödet ska lindra den akuta ekonomiska krisen, stimulera till återhämtning och säkra en bredd av kulturella uttryck i hela landet.

Kulturdepartementet har med andra ord lyssnat på många av de synpunkter som framförts av oss. För att nämna några exempel inkluderas nu även aktörer som är väsentliga från kulturområdet och som har sina huvudsakliga intäkter från kulturevenemang, till exempel leverantörer av scenteknik. Kulturrådet kommer även att kunna ge stöd till aktörer som drabbats av inställd internationell verksamhet.

Detaljerade riktlinjer och regelverk för det nya bidraget presenteras i samband med att ansökan till detta öppnar den 22 oktober.

Läs mer om stöden på www.kulturradet.se

Senaste artiklar

Hantering av personuppgifter (GDPR)

LLB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress llb@branschkansliet.se.

LLB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR

Hantering av personuppgifter (GDPR)

LLB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress llb@branschkansliet.se.

LLB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR