Kulturrådets krisstöd till särskilda behov i kulturlivet - missa inte att ansökningstiden löper ut denna vecka

Kulturrådet har sedan 22 oktober ett stöd som ska gå till särskilda behov i kulturlivet.
Ansökan är öppet för ansökningar ett par dagar till.
Stödet kan ges till aktörer som drabbats av inställd internationell verksamhet och till yrkesgrupper som inte kunde söka vårens stöd, exempelvis bokare, tekniker, leverantörer av teknik.

Krisstödet till särskilda behov i kulturlivet är utformat på ett annat sätt än stödet till inställda och uppskjutna evenemang.
I det nya stödet söker du inte för specifika intäktsbortfall. Istället söker du stöd för att täcka kostnader och investeringar under hela 2020. Beskriv i ansökan hur du drabbats av pandemin och vilka kostnader du behöver bidrag till för att klara krisen. Stödet är brett utformat så att så många verksamheter och grupper som möjligt i kulturbranschen ska återhämta sig och överleva. Som teknikleverantör kan du till exempel söka verksamhetsbidrag för kostnader som hyra, löner, marknadsföring eller investeringar som behövs framåt.

Läs mer på kulturrådets hemsida

Här kan du även göra ett förhandstest för att ta reda på om du kan söka stöd 

Senaste artiklar

Hantering av personuppgifter (GDPR)

LLB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress llb@branschkansliet.se.

LLB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR

Hantering av personuppgifter (GDPR)

LLB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress llb@branschkansliet.se.

LLB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR