LLB Expo 2020

LLB Expo 2020 är planerad till den 5-7 maj 2020. Regeringen beslutade den 11 mars 2020 om en förordning om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 deltagare. Förbudet gäller tills vidare. LLB Expo är en sådan sammankomst som träffas av förbundet. Exakt vad det betyder vet vi inte i dagsläget. Arrangörer, mässor och andra arbetar just nu för fullt med att anpassa sig till det nya läget som råder. BraMässor och LLB:s styrelse arbetar intensivt med att skapa oss en klar bild av hur LLB Expo kommer att påverkas. Vi räknar med att senast vid månadsskiftet kunna lämna tydligare besked om hur förbudet påverkar LLB Expo.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

LLB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress llb@branschkansliet.se.

LLB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR

Hantering av personuppgifter (GDPR)

LLB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress llb@branschkansliet.se.

LLB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR