LLB förespråkare i APWPT

APWPT är en international organisation som representerar och är en intresseförening för användare och tillverkare av mikrofoner inom EU. Fokusområden är inom frekvens planering, policy och krav. APWPT är en förkortning för ”Association of Professional Wireless Production Technologies”. APWPT är aktiva och engagerade i både Europeiska och internationella organ för att säkerhetsställa att ny teknik är inkluderat i nya regelverk and officiella standard. De gör sin röst hörd för hela branschen för alla som använder trådlösa produkter inom ljud och video. De marknadsför och informerar om hur viktigt det är med tillgängligheten av frekvenser för eventbranschen. Målet är att nätverka och träffas för att skapa utbyten och erfarenheter. Med vår slogan ”SAVE OUR SPECTRUM” är vi ett kontaktnät för både politiker och press. APWPT lägger mycket tid på att studera och analysera underlag och bevis för vår talan inom eventbranschen. Vi arkiverar alla viktigt dokument och gör det möjligt att kunna ladda ned dem för medlemmar

Vill du bli representant?

LLB är en medlem i APWPT och för att detta skall fungera bra behövs en representant som kan föra branschen talan från Sverige och LLB i APWPT. Idag har vi ingen som sköter detta ansvarsområde och då blir det enbart att man betalar en medlemsavgift utan att tillföra något. Vi önskar därför att någon person i medlemsföretagen kan åta sig detta viktiga uppdrag. LLB tror ju det bästa är att någon distributör av trådlös utrustning eller frilans tekniker med djup kunskap inom trådlös teknik är bäst lämpad.

Hör gärna av Er till llb@llb.se

Senaste artiklar

Hantering av personuppgifter (GDPR)

LLB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress llb@branschkansliet.se.

LLB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR

Hantering av personuppgifter (GDPR)

LLB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress llb@branschkansliet.se.

LLB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR