LLBs arbete under coronapandemin

LLB har under en tid samarbetat med flera andra organisationer i frågan om hur evenemangsnäringen påverkas samt försökt nå fram till politiker med våra budskap. Arbetet har burit frukt och efter sommaren har vi haft flera kontakter med politiker, som nu börjat få upp ögonen för att vår bransch består av så mycket mer än bara artister som inte får uppträda. De senaste veckorna har vår vice ordförande Olof Lindvall träffat både ministrar och tjänstemän från närings- och kulturdepartementet.

Den 20 augusti hade vi tillsammans med Teaterförbundet, Musikerförbundet och en frilansande ljudtekniker ett skypemöte med Kulturminister Amanda Lind och Näringsminister Ibrahim Baylan. Vi upplyste dem om vår situation, vad som sker och vad som kan ske i våra branscher såvida inte regeringen fortsätter att stötta genom olika åtgärder för kultur och näringar, vilka alla hårt berörs av pandemin.

Vi från LLB påpekade, att för en fortsatt överlevnad för vår bransch, för företag som är underleverantörer till kultur och evenemang, så behövs stödåtgärder förlängas och ses över. Dessa behövs, även efter en lång tid, dvs. även då man kan ha ”normala” evenemang och föreställningar igen. Vi lider idag av stora kapitalförluster och kommer göra så under en lång tid framöver. Att bygga upp igen och åter bli en stark och stabil bransch kommer ta tid. Våra kunder kommer utifrån hur de själva har blivit påverkade under denna kris, även ro om sina företag och hålla nere på sina kostnader etc.

Bara för att man ökar antalet deltagare vid en sammankomst, så tar det lång tid innan det påverkar oss i positiv riktning. Utan oss finns inte kultur och evenemang, så som vi känner dem idag. Det kommer ta mycket lång tid att bygga upp det igen om man låter det gå förlorat. En stor risk som vi även poängterade, är den kompetensförlust som uppstår då personer inte ser detta som en attraktiv och tillförlitlig bransch just nu och söker sig vidare. I vår bransch finns många frilansare med enskilda företag som inte kunnat ta del utav de stödåtgärder som finns. Vi uppmanade regeringen att se över de stödåtgärder som varit och att skruva på dem så de blir ännu mer träffsäkra, förlänga dem och fortsätta ha en plan för stöd under en lägre period i framtiden.

Den 27 augusti hölls ett uppföljningsmöte med olika representanter från våra systerbranscher och organisationer. Statssekreterare Emil Högberg och kanslirådet Linda Nöremark närvarade denna gång. Vi deltog också, för att ge ännu mer tyngd i vår gemensamma sak.

Efter nästan två månader sedan första mötet hade vi alla en förhoppning om att få ta del av en rapport på hur arbetet och tankarna går gällande vår bransch och näring. Tyvärr upplevde vi att man från näringsdepartementet inte hade gjort så mycket, men som de själva mycket tydligt markerar, så kan de inte gå några händelser i förväg. Höstens budget förhandlas nu och presenteras i mitten av september. Därför hade vi inte några konkreta beslut att rapportera om från det mötet.

Däremot har det blivit tydligt att man nu på näringsdepartementet börjar få upp ögonen för vår bransch. Att den har med kultur, nöje och evenemang att göra, att vi är en näring och inte kulturutövare i den bemärkelsen att vi hör till kulturdepartementet. Snarare är vi inom LLB underleverantörer till kultur och evenemang m.m. och en näring i sin rätta bemärkelse. Även de som arrangerar konserter, evenemang, mötesplatser etc. ses mestadels som kultur, vilket det i och för sig är, men det är ju också företag och affärsverksamheter som driver detta också. Detta har varit otydligt innan och eftersom vi inte tidigare har behövts synas som bransch, då ingen kris har slagit så hårt som denna, så är vår väg att synas och bli förstådda givetvis längre än för andra näringar.

Nu upplever vi att detta börjar klarna för departementet. Att de förstår att vi tillsammans är en otroligt stor näring som omsätter stora belopp. Att vi är många olika leverantörer som tillsammans, genom en slutprodukt som t.ex. en konsert, genererar stora ringar på vattnet för andra företag och näringar i samhället. Det är fortfarande, och kommer att vara, en del navigerande då vi berörs utav många olika departement som kulturdepartementet, justitiedepartementet och näringsdepartementet i olika frågor. Vi har dock stora förhoppningar om en fortsatt god dialog och förståelse och för fler återkommande möten, nu när man ser oss och tar oss på allvar i den kris som är.

Senaste artiklar

Hantering av personuppgifter (GDPR)

LLB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress llb@branschkansliet.se.

LLB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR

Hantering av personuppgifter (GDPR)

LLB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress llb@branschkansliet.se.

LLB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR