LLBs svar på regeringens remitterade förslag om förlängt omställningsstöd

LLB har idag svarat på regeringens remitterade förslag om förlängt omställningsstöd.

Sammanfattning – I promemorian föreslås att omställningsstödet för företag som fått minskad omsättning som en följd av covid-19-pandemin utökas med perioden maj–juli 2020. Detta sker genom en ny förordning om omställningsstöd för maj–juli 2020 som innehåller ytterligare bestämmelser om sådant omställningsstöd som avses i lagen (2020:548) om omställningsstöd. Den befintliga förordningen (2020:552) om omställningsstöd får en ny rubrik. Omställningsstödet för maj–juli får i huvudsak samma reglering som gäller för mars och april enligt den befintliga förordningen om omställningsstöd. Enligt den föreslagna förordningen utgör dock maj en individuell stödperiod. Juni och juli utgör en annan individuell stödperiod. Stödperiodens motsvarande månad eller månader 2019 utgör stödperiodens referensperiod. För att stöd ska beviljas för maj 2020 krävs att företagets nettoomsättning understeg 60 procent av nettoomsättningen för referensperioden. För att stöd ska beviljas för juni och juli 2020 krävs att företagets nettoomsättning för stödperioden understeg 50 procent av nettoomsättningen för referensperioden. Stöd ges för stödperioden maj med maximalt 75 miljoner kronor per stödberättigat företag och för stödperioden juni och juli med maximalt 150 miljoner kronor per stödberättigat företag. Ansökan om stöd ska ges in till Skatteverket senast den 15 december 2020. Ändringarna föreslås träda i kraft den 15 oktober 2020.

Senaste artiklar

Hantering av personuppgifter (GDPR)

LLB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress llb@branschkansliet.se.

LLB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR

Hantering av personuppgifter (GDPR)

LLB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress llb@branschkansliet.se.

LLB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR