Relationer med intressenter

LLB samarbetar med flertal andra utomstående intressenter och organisationer för att främja vår bransch och intressen för våra medlemmar. Tillsammans med Branschkansliet driver LLB flera frågor för att påverka beslut och bevaka våra intressen.

 

Lagstiftningsarbete
LLB, tillsammans med Branschkansliet, bevakar EU-direktiv som kan beröra medlemsföretagens verksamhet t ex, WEEE, Ecodesign m fl. Det kan handla om nya direktivet GDPR eller den nya kemikalieskatten. Medlemsföretagen får ta del av löpande information om nya lagar och direktiv och erbjuds i vissa fall utbildning och informationsträffar.

 

Elektroniskt skrot
LLB erbjuder medlemsföretagen via El-Kretsen en kostnadseffektiv lösning av producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter samt för batterier. I kommande ändring av förordningen kommer LLB-produkterna att nämnas som ett område där företagen har producentansvar.
www.el-kretsen.se/

 

Medlem i APWPT
LLB är medlem i den internationella intresseorganisationen APWPT (The Association of Professional Wireless Production Technologies).
www.apwpt.org

 

Samarbete med STTF
LLB samarbetar med STTF (Svensk Teaterteknisk förening) sedan många år. STTF utgör den svenska sektionen av den internationella organisationen OISTAT, som är en världsomspännande förening för scenografer, teatertekniker och arkitekter.
www.sttf.se

 

Samarbete med Avixa
Avixa som är en världsomspännande branschorganisation. De driver bland annat mässor exempelvis ISE men är ett av världens starkaste organ i certifiering av tekniker. Avixa har ett brett utbildningsprogram och LLB samarbetar för att lyfta kompetens inom branschen.
www.avixa.org

Hantering av personuppgifter (GDPR)

LLB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress llb@branschkansliet.se.

LLB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR

Hantering av personuppgifter (GDPR)

LLB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress llb@branschkansliet.se.

LLB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR