Relationer med intressenter

LLB samarbetar med flertal andra utomstående intressenter och organisationer för att främja vår bransch och intressen för våra medlemmar. Tillsammans med Branschkansliet driver LLB flera frågor för att påverka beslut och bevaka våra intressen.

 

Lagstiftningsarbete
LLB, tillsammans med Branschkansliet, bevakar EU-direktiv som kan beröra medlemsföretagens verksamhet t ex, WEEE, Ecodesign m fl. Det kan handla om nya direktivet GDPR eller den nya kemikalieskatten. Medlemsföretagen får ta del av löpande information om nya lagar och direktiv och erbjuds i vissa fall utbildning och informationsträffar.

 

Elektroniskt skrot
LLB erbjuder medlemsföretagen via El-Kretsen en kostnadseffektiv lösning av producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter samt för batterier. I kommande ändring av förordningen kommer LLB-produkterna att nämnas som ett område där företagen har producentansvar.
www.el-kretsen.se/

 

Medlem i APWPT
LLB är medlem i den internationella intresseorganisationen APWPT (The Association of Professional Wireless Production Technologies).
www.apwpt.org

 

Samarbete med Bullen Award
Priset tilldelas framstående personer inom underhållningsteknik i två kategorier, Bullen Visionary Award och Bullen Lifetime Achievement Award. Bullen Award delas ut till minne av Pontus ”Bullen” Lagerbielke, som innehade en grundmurad position i vår bransch i egenskap av inspiratör, förebild med ett exceptionellt kunnande samt framförallt, som en mycket god kamrat och mentor.
www.bullenawards.com

 

Samarbete med Svensk teatertekniks Förening – STTF
LLB samarbetar med STTF (Svensk Teaterteknisk förening) sedan många år. STTF utgör den svenska sektionen av den internationella organisationen OISTAT, som är en världsomspännande förening för scenografer, teatertekniker och arkitekter.
www.sttf.se

 

Samarbete med Avixa
Avixa som är en världsomspännande branschorganisation. De driver bland annat mässor exempelvis ISE men är ett av världens starkaste organ i certifiering av tekniker. Avixa har ett brett utbildningsprogram och LLB samarbetar för att lyfta kompetens inom branschen.
www.avixa.org

 

Eventeffekt
Nyheter för dig som jobbar med event, konferenser och seminarier
www.eventeffect.se

 

Svenska Belysningssällskapet
Svenska Belysningssällskapet är en ideell förening som arbetar för kunskap, kreativitet och utveckling inom belysningsområdet samt för att öka insikten om ljusets betydelse för den totala miljön.
www.belysningssallskapet.se

 

Studio
mötesplats för musikskapare
www.studio.se

 

LjudoLjus, professionell ljud- och ljusteknik
www.ljudoljus.net

 

The Audio Engineering Society
AES uppdrag är att främja utvecklingen av ljudteknik genom att sammanföra framstående människor och dess idéer.
www.aes.org

 

Hantering av personuppgifter (GDPR)

LLB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress llb@branschkansliet.se.

LLB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR

Hantering av personuppgifter (GDPR)

LLB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress llb@branschkansliet.se.

LLB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR