Konkurrensverket inledde våren 2018 en utredning om konkurrensbegränsande samarbete vid försäljning av musikinstrument och tillbehör. Misstankarna bestod i att återförsäljare, tillverkare och distributörer hade samordnat sig om slutkundspriser. Nu avslutar Konkurrensverket utredningen utan att vidta åtgärder. Läs mer på Konkurrensverkets sida