Krispaket för svenska företag och jobb

I dag presenterades ett krispaket för svenska företag och jobb. Vi följer kontinuerligt utvecklingen av läget i samhället och informationen nedan baseras på vad vi sett per den 16 mars 2020*. Utifrån detta har vi listat vilka åtgärder som ni som företagare kan vidta redan nu.

Åtgärder företag kan vidta nu:

 

 

  • Riksbanken lånar ut upp till 500 miljarder kronor för att hjälpa företag som drabbas ekonomiskt till följd av coronaviruset. Det är din bank som sedan förmedlar pengarna vidare till dig som företagare. Kontakta din bank för mer information.

 

Förväntade åtgärder

Vi avvaktar närmare beskrivningar av hur dessa förslag ska fungera i praktiken:

 

  • Regeringen föreslår ett system för korttidspermittering. Syftet är att drabbade företag ska kunna behålla sin personal och växla upp snabbt igen när läget vänder. De nya bestämmelserna kommer träda i kraft den 7 april, men tillämpas redan från 16 mars. De kommer att gälla under 2020.  Läs mer på https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/om-forslaget-korttidspermittering/

 

 

  • Företag ska kunna få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis. Anståndet omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader. Reglerna föreslås börja gälla den 7 april 2020 men kan tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020. Det innebär att företag som har betalat in skatt på sitt skattekonto i februari och mars kan få skatten återbetald från Skatteverket. Läs mer på https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/forslag-om-likviditetforstarkning-via-skattekontot/

 

* Informationen som vi har sammanställt kommer från Regeringen, Skatteverket, Verksamt.se och Riksbanken. Den kan snabbt ändras eller bli inaktuell. Vi friskriver oss från ansvar om informationen är felaktig eller inte har återgetts på ett korrekt sätt och råder dig att alltid kontrollera informationen mot de officiella informationskanalerna i samhället. På krisinformation.se kan du få en samlad bild med bekräftad myndighetsinformation om coronaviruset.

Senaste artiklar

Hantering av personuppgifter (GDPR)

LLB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress llb@branschkansliet.se.

LLB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR

Hantering av personuppgifter (GDPR)

LLB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress llb@branschkansliet.se.

LLB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR