När människor möts händer underbara saker

Jag tror knappast att det fanns någon i som i november förra året kunde föreställa sig hur världen skulle förändras. För egen del har arbetet gått från ett ständigt resande och prata med människor IRL till kontorsbundet arbete och möten via Zoom. Från att utbilda utställare och analysera mässor som arrangeras till att arbeta med frågor som när ska vi få börja arrangera mässor igen och hur ska vi få besökare och utställare att vilja deltaga?

Om vi börjar med frågan om när det blir tillåtet att arrangera mässor igen så har man i Europa öppnat upp både i Tyskland, Norge och Danmark. Myndigheterna där har förstått att det inte går att jämföra mässor med t.ex. en rockkonsert. I sin konstruktion är mässor snarare likt ett köpcentrum. Myndigheterna har också förstått att mässor behöver en startsträcka. Tas ett beslut i t.ex. augusti att det är tillåtet med mässor i september så innebär det i praktiken att mässor inte kan arrangeras förrän 3 – 6 månader senare. Jag hoppas att även våra svenska myndigheter kommer till samma insikt och ger oss både tydliga förutsättningar och riktlinjer. Och att man gör det snabbt.

Den andra frågan, dvs vad som krävs för att besökare och utställare ska vilja och våga deltaga igen, är betydligt svårare. Men inte desto mindre intressant. Jag har i andra sammanhang citerat Winston Churchill som när han efter andra världskriget arbetade med att starta upp FN sa: ”Never let at good crisis go to waste.”. Detsamma gäller alla oss som arbetar med att arrangera eller deltaga på mässor. En kris skapar alltid både hot och möjligheter. Vi lever just nu i en tid som kräver omprövning av gamla teser och sökande efter nya lösningar. Vi måste lyssna med ambitionen att förstå. Efter en inledande period med fullt fokus på kostnadsbesparingar har arrangörerna breddat sitt fokus till att hitta nya tider för flyttade mässor samt att göra digitala varianter av sina fysiska mässor.

Jag är dock övertygad om att de helt digitala mässorna är en tillfällig lösning. När det väl öppnas upp igen kommer det nya normala vara att fysiska mässor implementerar element av teknik i sina evenemang. Det kan handla om allt ifrån förinspelade utbildningsspår till livesända allmänna sessioner eller digitala rundabordssamtal. Istället för att tävla med det fysiska mötet kommer det digitala att samverka och bilda en ny helhet. Kalla det hybridevenemang eller fygitala mötesplatser.

Det fysiska formatet kommer att återhämta sig, men det kommer att bli en startsträcka, t.ex. kommer de inhemska mässorna komma igång mycket snabbare än de internationella. Den viktigaste faktorn är dock människors mentalitet och förtroende.

Vi har i huvudsak levt i ett lockdown-tillstånd i över två månader. I snitt tar det cirka 30 dagar att skapa en ny vana, så rädslan för resor och stora folkmassor har etablerats hos många. Det kommer att krävas en återhämtningsperiod innan företag och människor känner sig trygga att återvända till mässorna igen. För mässorna handlar det om att förtjäna utställares och besökares förtroende. Förtroende för att det är ekonomiskt lönsamt att deltaga på mässor och att det är säkert.

Att det är säkert sker genom fysisk distansering i mässlokalerna, hygienåtgärder, metoder för att skydda och virusupptäcka smitta hos deltagare och inte minst kommunikation. Utställare måste känna sig säkra både för sin egen personal och för att ta dit sina kunder och besökarna måste våga komma (och få för sitt företag).

Att det är lönsamt. Att ställa ut på mässor i ett postcorona-samhälle kommer att skilja sig åt mot hur det brukade vara. Monterutformning, personalens agerande och hur man utnyttjar de nya digitala möjligheterna är bara några exempel. Här behöver utställare både utbildas och inspireras.

Framtidens mässor handlar mycket om förtroende. Både mellan arrangör och deltagare men också hur utställare kan skapa förtroende via personliga möten med sina kunder. Något som de flesta företag är överens om inte fungera lika bra via ett digitalt möte. Det fysiska mötet är oslagbart när det gäller att skapa förtroende, för när människor möts så händer det underbara saker.

Mikael Jansson, CEO, Fairlink

Senaste artiklar

Hantering av personuppgifter (GDPR)

LLB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress llb@branschkansliet.se.

LLB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR

Hantering av personuppgifter (GDPR)

LLB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress llb@branschkansliet.se.

LLB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR