Svensk nöjesnäring, skrivelse till näringsministern

Svensk nöjesnäring är mycket hårt drabbad av förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 50 personer. Sedan 12 mars, när förbudet mot allmänna sammankomster med över 500 personer infördes (vilket skärptes till 50 personer 29 mars), har i stort sett all evenemangs- och nöjesproduktion upphört, vilket kan jämföras med ett näringsförbud för hela sektorn, som inkluderar privatteatrar, konserter och turnéer, företagsevenemang, nöjesfält och stadsfestivaler.

Den stora majoriteten yrkesverksamma inom nöjesnäringen arbetar inom tekniska eller administrativa yrken, och de omfattas därför inte av det riktade stödet till kultursektorn, eftersom de inte räknas inom den snäva definitionen av ”kulturutövare”. Till stora delar innefattar sektorn samma leverantörer och yrkesgrupper som arbetar med större idrottsevenemang, vilket gör att alla möjligheter till att driva verksamhet har avstannat.

Situationen kompliceras ytterligare av att många yrkeskategorier domineras av företagare med enskild firma, som inte syns i varselstatistiken och står utanför generella stödåtgärder som korttidspermitteringar, och inte heller tillåts överleva den här krisen genom a-kassa utan att lägga ner sin verksamhet.

Arrangörerna och producenterna är få inom branschen. Deras marginaler är små och ledtiderna är ofta 6 – 18 månader för att starta en ny produktion, vilket gör det omöjligt att dra igång sektorn med kort varsel, eller att initiera nya projekt utan ett långsiktigt perspektiv. En stor del av biljettförsäljningen till landets teatrar och arenor är också beroende av att människor har möjlighet att resa inom Sverige.

Till skillnad från t.ex. restaurangnäringen, som fortfarande har möjlighet att vara öppen och har relativt korta ledtider till full verksamhet, har den svenska nöjesnäringen tvingats till ett närmast totalt stopp sedan mitten av mars. I dagsläget finns inga indikationer på om det kommer vara möjligt att återta verksamheten under 2020, eller ens under våren 2021. Det är av yttersta vikt att näringen får ett planeringsperspektiv för att arrangörer, teater- och arenaoperatörer, leverantörer och egenföretagare ska ges möjlighet att planera sin framtida verksamhet.

Det är extremt viktigt att villkoren för nöjesnäringen tas i beaktande i kommande stödåtgärder, samt i processen med att öppna upp Sverige på ett ansvarsfullt sätt, och att man inte låter stora delarna av de kreativa näringarna fortsätta falla mellan stolarna.

LLB har nu tillsammans med ett antal andra organisationer inom svensk nöjesnäring skrivit ett brev till näringsministern, Ibrahim Baylan, för att förklara hur hårt situationen påverkar branschen och även begärt ett gemensamt möte där man mer ingående kan diskutera en strategi för den svenska nöjesnäringens överlevnad och framtid.
Organisationerna som samarbetar är:
LLB -Branschföreningen Ljud, Ljus och Bild för professionellt bruk
Svensk Scenkonst
Blixten & Co
Stockholm Live
Live Nation Sverige
Musikerförbundet
Teaterförbundet för film och scen

 

 

Senaste artiklar

Hantering av personuppgifter (GDPR)

LLB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress llb@branschkansliet.se.

LLB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR

Hantering av personuppgifter (GDPR)

LLB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress llb@branschkansliet.se.

LLB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR