Upphandlings­regelverket förenklas

Värdet av den offentliga upphandlingen uppgår till nästan 800 miljarder kronor varje år. Förutom att bidra till att det allmännas resurser nyttjas på ett effektivt sätt, kan den offentliga upphandlingen användas som verktyg för att uppnå samhällsnyttiga mål, som omställningen till världens första fossilfria välfärdsland, skydda miljön och människors hälsa samt främja schysta villkor på arbetsmarknaden.

Med syftet att förenkla det nationella regelverket har regeringen i dag beslutat att överlämna en remiss till Lagrådet. Förslagen i lagrådsremissen syftar till att göra regelverket enklare och mer flexibelt.

I lagrådsremissen föreslås bland annat en särskild bestämmelse om dialog mellan en upphandlande myndighet och anbudsgivare i en pågående upphandling. Genom att på detta sätt uppmuntra dialog i upphandlingar kan risken för missförstånd och onödiga överprövningar i domstol minskas.

LÄS MER

Hantering av personuppgifter (GDPR)

LLB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress llb@branschkansliet.se.

LLB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR

Hantering av personuppgifter (GDPR)

LLB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress llb@branschkansliet.se.

LLB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR